IRCyr   Inscriptions of Roman Cyrenaica

Fragments of text

Fragment References
ad
adversu
ae
a
ai
ailiii
alii
ao
aquaeduct
ar
as
atv
au
b
br
bv
c
ciuita
clo
co
consul
cos
cumic
cun
deduca
dem
d
designat
dirut
duodecim
e h m
e
ei
eis
em
er
esi
estu
eu
exv
fa
feli
f
fili
g
ginta
hisi
iari
iei
ientes
i
ii
iii
iip
imperator
in
inplici
int
is
issu
ita
itum
ium
ius
k
li
llα
lmripei
m so
mair
matv
max
maxim
mb
m
mi
mii
mine
musc
n
nepot
niam
non
nt
num
numil
obu
o
oi
om‖
oo
oport
or
oste
ouc
pana
p
per
pisti
po
pom
pontif
pontific
ppr
praefect
primu
pro
proui
purpurae
qu
quindecim
rb
rbu
rduiia
reg
r
ria
ri
rum
rumus
s p
sacerdot
s
sex
si
ssunt
su
ta
tai
ti
timque
tionibus
tis
to
tr
trib
u
ueram
ui
uipiiiii
um
uodiu
us
α ε
α ευιερο
α νιωγησινος
α
αα
αανεχεχς
ααφλε
αβα
αβγφρσο
αγ
αγηλ
αγια
αγος
αγτ
αδ
ἀδε
αδη
αδιατιος
αδρεας
αε
αελα
αετ
αετηρεγ
αεωμ
αζαζεοεα
αζε
αζη
αι
αἰα
αιαμε
αιγειλλομν
αιδια
αιε
αιι
αιις
αινυνος
αιρ
αισμ
αιτη
αιχο
αιωσαναρ
ἀκαδημαρχο
ἀκαδημεαρχ
ακαλιτιλ
ακαταν
ακμε
ακτη
αλ
αλιανον
αλκ
αλμαντ
αλόντων
αμ
ἅμα
αμεθα
αμμ
αμμον
ἀμων
αν
αναλο
αναν
αναξ
ανγελου
ανδαρε
ανε
ἀνέθηκ
ἀνθυπατ
ανι
ανια
ανιιτ
ανο
ανοῦ
αντ
αντεος
ανυνη
ανω
αξ
αξιον
αξλμηι
αονιω
αος
αου
απ
απαχος
απι
απο
απολει
απρλ
απυρτος
αρ
αρα
αρη
αριι
αρν
αρχ
αρχαια
αρχησας
ἀρχιερε
ἀρχον
ας
ασηφ
ασθεις
ασι
ασιν
ασκαις
ασο
ασπα
αστλονησιω
αστω
ατ
ατα
ατεπιτροποσν
ατεσκειλ
ατι
ατου
ατω
αυ
αυλ
αυμαν
αὐτ
αυτ
αὐτατηλήκη
αυτην
αὐτοκρατ
αυτοκρατεν
αὐτοκράτορ
αφον
αχεου
αωακ
αωας
αων
β
βενονιβεκαυτιοσμινισον
βεσπα
βι
βιβ
βο
βου
βουκ
γ ι
γ
γα
γαη
γαω
γε
γεν
γεναμεν
γενες
γερελλ
γευ
γη
γημια
γι
γιον
γιοο
γιωλπ
γκες
γλε
γμα
γος
γπα
γρα
γρησβεν
γυ
γυμνασιαρχο
γχρουπαρι
γω
δ γ φ
δ
δα
δαδ
δαινε
δακιλιων
δαμ
δε
δὲ
δεαν
δεις
δεκα
δευ
δεύονται
δη
δημ
δημαρχι
δημιδ
δηπω
δησι
δι
διαμ
διαρεευφίλοςορημε
διδηρα
διει
διες
διι
διος
διφυω
δο
δον
δος
δοσι
δοτον
δουλι
δουμε
δουν
δρα
δρεανεοσνειοσα
δς
δυ
δυεπ
δυο
ε κ
ε
εα
εαμ
ἑαυτ
εβαιο
εββατρωεια
εβρυσεανχι
εβωνω
εγ
εδιζ
εδος
εειπ
ει
ει΄α
εια
ειε
ειικλης
εικ
εἰρα
εις
εἰσήλθ
ειτ
ειφ
εκ
εκσσου
ελ
ελαπαναι
εληικολφον
ελιοσι
ελο
εμ
έμεν
εμθσαν
εμος
ἐμφαιν
εν
ενα
εναλω
ενειηλορυ
εννη
ενοις
ενος
ενω
εξη
εοαν
εοεθ
εος
εοτουωκι
εουν
επ
επαγησοια
επάρω
ἐπεθες
επεμε
ἐπες
ἐπι
επι
ἐπιι
ἐπικρατ
ἐπιμελ
ἐπιτροπ
ἐπιφ
ἐπρεσβευ
επωι
ερ
εργ
ερος
ερρ
ες
εσθαι
εστα
ετ
εταναμευ
ἑτέραν
ετιειπιν
ετο
ετρα
ευ
εὐ
ευβ
ευεισυδιου
ευη
ευκλης
ευμ
εὐμμο
εὐπρεπεστατ
ευς
ευσα
ευτ
εὐτυχ
εὐχαριστ-
ευχη
εφ
εφη
ἐφηβ
εχο
εχωνι
ζ
ζεα
ζεξω
η
ηδει
ηι
ηιαι
ηιζμε
ηιη
ηιι
ηιπαρεη
ηκ
ην
ηνικ
ηνιωι
ηο
ηπα
ηρ
ηρα
ἥρω
ης
ησλυακος
ητ
ητα
ητι
ητο
ητροπο
ηυαγαο
ηυκευπ
θ
θαβης
θαι
θανατ
θε
θεσπι
θη
θηκε
θηπτ
θης
θκ
θονρβ
θου
θυ
θυαρκίων
θυγατ
θυγατη
θυτου
θω
θωθήσεσθαι
θωπλ
ι
ια
ιαδ
ιαδμ
ιαι
ιαιων
ιαμμ
ιαν
ιαναμιζ
ιανι
ιανιο
ιαοη
ἱαρᾶς
ἱαρητευ
ιας
ιατιος
ιαω
ιβιο
ιγ
ιδιος
ιδοιεκλ
ιδρευ
ιε
ιεδ
ιεκαι
ἱερα
ιεραπ
ἱεροφαντ
ιευ
ιη
ιης
ιι
ιιαοισοii
ιιζ
ιιι
ιιιι
ιιιιι
ιιιιλιε
ιιιιοιν
ιιιος
ιικα
ιιλολωτα
ιινλιπ
ιιο
ιιοιια
ιις
ιισεμ
ιιυοικ
ιιφο
ιιωι
ικ
ικιι
ικο
ικοιμ
ικος
ικοσα
ιλ
ιλα
ιλι
ιλιο
ιλν
ιλσι
ιλωιολ
ιμ
ιμαιιλασιλ
ιμενοστο
ιμιινγι
ιμμεποιι
ιμος
ιν
ινδ
ινιλ
ινισς
ινκ
ινμαιλι
ινου
ινοφαντ
ιξατη
ιο
ιοας
ιοδι
ιοε
ιοι
ιολ
ιον
ιονιιοιο
ιονκ
ιος
ιοσν
ιου
ίου
ιπ
ιπα
ιπισρα
ιππι
ιρ
ιραμωλι
ιρμιι
ις
ισηα
ισι
ισιιην
ισμε
ισπ
ισπανε
ισταμαι
ιστη
ιστι
ιστωσα
ιτ
ιτα
ιται
ιτιανο
ιτοστι
ιυν
ιυραδικωο
ιων
κ αλδιμνα
κ ζ
κ
κα
καθο
και
καλ
καλε
καλεανος
καμ
καμλωτη
καν
καναι
καοτ
κασι
κατ
κατασκευας
κατασταθες
κατεσκευας
κδιαιποιωιακδ
κε
κειορ
κεπρυρων
κευ
κευερ
κη
κι
κιαμασς
κιιπωκ
κιννα
κιοσατι
κιοστιαιιε
κιουθο
κις
κλ
κλε
κλλ
κο
κοιι
κοιρο
κολαω
κομω
κοντια
κορπ
κος
κου
κπατρκι
κρατ
κτα
κταριχλ
κυ
κω
κωμ
κων
λ
λi
λα
λαγ
λαιαντ
λακον
λαμα
λας
λασι
λαψωγονιε
λδσρ
λε
λεαπ
λει
λεμ
λενα
λεξατο
λεον
λεσα
λη
ληαιο
ληρνο
λης
λθεγχρ
λι
λια
λιακ
λιβυπιιιιουλοιι
λιε
λιιο
λιιοιο
λιλιπ
λιμν
λιο
λίοις
λιομηνιδφ
λιπου
λισι
λισια
λιτλνμ
λκ
λκυδ
λλ
λλαν
λλι
λλιρονη
λλλ
λλλοσυ
λλμ
λλοχ
λο
λογς
λοι
λοιπου
λοκι
λος
λοσγ
λουlιε
λουος
λους
λρακ
λς
λυ
λυκ
λυκυ
λυτ
λυχο
λω
λωανατοληων
λων
λως
λωσεν
λωσωντ
μ
μα
μαδεις
μακαρνια
μακελλο
μαοπ
μασευ
μασιλ
ματα
ματροπολ
ματωι
μγ
μδρ
με
μεγιστ
μεδυλ
μεν
μένας
μενο
μένων
μετ
μεω
μη
μηκ
μην
μιι
μιοι
μις
μισται
μιτρη
μιυλωνι
μιω
μκ
μλτιρ
μν
μο
μοα
μοιηαλ
μον
μος
μου
μπωρ
μτ
μω
μωι
ν
να
ναα
ναδι
ναι
ναικο
ναις
νακις
ναλινδιοανοτοιν
νανδο
νανναωφιλισδα
ναπ
ναρ
νας
ναω
νβω
νγ
νδ
νε
νεαλ
νεγα
νεινπν
νεπιιδι
νεπμ
νευδο
νεφι
νεωηιοφιλ
νη
νηθι
νηυε
νι
νια
νιιια
νικ
νικαιποι
νικρι
νινν
νίο
νιοι
νισο
νιτ
νκ
νκθαυτ
νκλευτετω
νν
νο
νοα
νοι
νοίας
νόμ
νομηι
νον
νοργρυψη
νος
νοσπα
νοσς
νπ
ντ ορα
ντ
ντης
ντι
ντων
νυ
νχωρα
νω
ξ
ξίας
ξυλαν
ο
οα
οανς
ογρο
οδ
οδογμοι
οε
οημηβ
οι
οιεχης
οιηθ
οιι
οικλ
οιλ
οινινμη
οιπ
οισηο
οισι
οισλ
οιστη
οκα
οκαινωφο
οκυ
ολ
ολα
ολετε
ολι
ολον
ομ
ομι
ομοισκ
ον
ονδων
ονες
ονν
ονο
οντο
ονυ
οξιρι
οο
οπας
οπιμες
οπλο
ὀπο
οπο
ορ
ορα
ορακ
ορκ
ορκλνλ
ορτουφις
ος
οσ δε
οσ σπα
οσ-κα
οσαπιε
οσθοι
οσι
οσιαι
οσλ
οσνι
οσπατ
οστω
οτελ
οτηπ
οτου
οτρι
ου
ουι
ουκαι
ουλ
ουρος
ους
ουσαν
ουτ
ουτοι
οφ
οφιλιολ
οχωλος
π ο
π
πα
παιστ
παν
παρα
παρεταξα
πασυθος
πατει
πατερκ
παυκρ
πε
πειι
πεισιωιν
πενταλ
πες
πετ
πευ
πευγ
πη
πησα
πι
πιδος
πινα
πιντιασκοκα
πιρι
πις
πλ
πλημμελουμεν
πληρλιβευποσυ
πο
πολη
πολλ
πον
ποπατηιο
πορεσκ
πος
ποτ
πρ
πρεσβευτ
πριμοδψ
προ κρ
προ
πρόστει
πρου
πρωτο
πυθ
πω
πως
ρ
ρα
ραγ
ραιι
ρας
ρε
ρεν
ρεναις
ρεπ
ρηενι
ρησιαν
ρηταλι
ρι
ριαρ
ριον
ρο
ροις
ρον
ροντα
ρου
ρτ
ρυμ
ρω
ρων
ς
σ βαο
σ
σα
σαλ
σαν
σανλων
σαντασος
σαο
σαοπ
σας
σαστ
σατι
σε
σεβι
σελ
σελιε
σεν
σενι
σεντις
σερ
σευ
σεφε
σθυι
σθων
σι
σιδια
σιη
σιλα
σιονπ
σις
σιω
σκ
σκρου
σλ
σο
σοε
σοι
σον
σονι
σοντο
σορι
σοσσε
σου
σουη
σπ
σπρα
σς
σσαδς
σσηι
σστους
στ
στα
σταισας
στεγα
στερειπο
στι
στο
στπλλ
στων ἀπα
συ
συκ
συμφοιιιτας
συν
σύνη
συνι
συνκι
συνορι
συνωμο
συς
σχεσο
σω
σωθ
σωτηρ
τ ηιωικαιος
τ
τα
ταγμ
ται
ταια
ταιος
ταισα
ταλ
ταν
ταντος
ταπ
τας
τατην
τε
τεδ
τει
τειμ
τεινε
τεκαιλ
τελε
τεον
τεργι
τερεμπ
τες
τη
τηιιμειων
την
τησενς
τητο
τθ
τι
τια
τις
τιωνη
τκ
τλ
τλπλ
τλπλεγ
τμυηωτοιχω
το
τοιοσει
τοιπ
τοις
τομ
τομο
τον
τος
τὸς
του
τους
τρ
τραπχ
τριακάτιοι
τρο
τροτκλ
τρόφῳ
τς
ττρα
τυν
τυχι
τω
τωι
τωιι
τωμα
των
τωνι
τωνταὶ
τωρ
τωσριλ κο
υ
υα
υδι
υδιονιλο
υε
υεσε
υι
υιγανικ
υἱο
υιρκποιωνως
υκν
υκτο
υλι
ὑμ
υμ
υν
υπ
υπου
υρς
υς
υσα
υσαλλων
υσιισκ
υστραι
υσφ
υτε
υτι
υτις
υτο
φ
φα
φανιοτας
φγ
φη
φι
φιις
φιλ
φίλοι
φλεκοβυ
φορον
φουιι
φρας
φω
χ
χαν
χαωλ
χεα
χεν
χεριων
χηισει
χι δ
χιιν
χιρ
χισδα
χιστ
χιτυ
χκχι
χλθ
χμγ
χο
χομ
χον
χονι
χος
χρ
χτε
χυλ
χχ
ψι
ψλιλ
ω ἐτῶν ιϛ
ω
ωα
ωγρα
ωει
ωθειω
ωι ια
ωι
ωινμυμα
ωισι
ωκ
ωμν
ων
ωνα
ωναμ
ωνπας
ωπ
ωρ
ωρχατω
ως
ωσδω
ωσι
ώχοις
ϛ