IRCyr   Inscriptions of Roman Cyrenaica

Boehringer, 1929

E.. Boehringer, 1929, Archaeologische Funde. Kyrenaika, Archäologischer Anzeiger (Arch. Anz.) 44 395-430,

400-401
398
399
404
407
408
416
423